Dongguan Guanhong Hardware Technology Co., Ltd.Dongguan Guanhong Hardware Technology Co., Ltd.Dongguan Guanhong Hardware Technology Co., Ltd.Dongguan Guanhong Hardware Technology Co., Ltd.
Contact Us
Contact Name: Zhang
Position:
Tel: +86-769-83691202
Email: toongyi@163.com

Recommend
Dongguan Guanhong Hardware Technology Co., Ltd.二维码

    

填写以下资料发布到金蜘蛛紧固件网需求信息栏目

有效期:

标题:


信息配图(没有就不用指定,格式为Jpeg文件(供货, 需求信息可传Word文档,Excel文档和PDF文档),大小
不能超过512KB)

公司名:
联系人:
电 话:
传 真:
邮 件:
jzzjzzjzz
请输入上面的验证码
验证码